สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

SMG Fun Run 2022

หมวดหมู่: บทความ

SMG Fun Run 2022

  

เนื่องด้วยในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 บริษัท สยามกลการ จำกัด ได้จัดกิจกรรม SMG FUN RUN 2022 สำหรับผู้บริหาร และพนักงานในกลุ่มสยามกลการ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำมาบประชัน จ. ชลบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ภายในกลุ่มสยามกลการ  ทั้งนี้  มีผู้บริหารและพนักงานบริษัท  นิตตั้น (ประเทศไทย)  จำกัด  เข้าร่วมกิจกรรม

จำนวนทั้งสิ้น 50 ท่าน

14 พฤศจิกายน 2565

ผู้ชม 864 ครั้ง