สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

Reforest CSR Together Activity 2022

หมวดหมู่: บทความ

Reforest CSR Together Activity 2022

  

ในวันที่ 29 ตุลาคม 2565 บริษัทในกลุ่มสยามกลการ (SMG Manufacturing Club) ได้จัดกิจกรรมการปลูกป่า ร่วมกันกับลูกค้า TOYOTA ในโครงการ “Reforest CSR Together Activity 2022”

ซึ่งบริษัท นิตตั้น (ประเทศไทย) จำกัด ได้ส่งตัวแทนผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมโครงการดังกล่าว บริเวณพื้นที่ หอเกียรติภูมิ ดร.ถาวร พรประภา ณ พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเพื่อให้สอดคล้องกับ ESG ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืนของภาคธุรกิจ ที่ต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้านหลัก คือ Environment, Social และ Governance

06 มกราคม 2566

ผู้ชม 789 ครั้ง